Omställning

Omställning

TSL
Emptiro är leverantörer av omställning till TSL-fonden vilket innebär att vi hjälper individer som har blivit uppsagda att hitta rätt i sitt arbetssökande och i alla de utmaningar och möjligheter som uppstår i en sådan situation. Vi bistår med handgriplig hjälp att forma CV och personligt brev men fungerar också som ett bollplank för att prova tankar och idéer mot under resans gång. Med vår långa erfarenhet av personalarbete och vår stora kännedom om arbetsmarknaden i Skåne kan vi bidra till att skapa förutsättningar att hitta nya spännande vägar och korta vägen till ett nytt jobb!

TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO-förbunden som ger de anställda som uppfyller villkoren rätt till stöd och vägledning för att så fort som möjligt komma ut i ett nytt arbete. Avtalet omfattar tillsvidareanställda individer som varit anställda i minst tolv månader och haft en arbetstid på minst sexton timmar i veckan. Mer information om försäkringen och vem som har rätt till stödet finner ni på www.tsl.se.